Smith County Land for Sale Property, Farms & Ranches


Search For Texas Land, Farms, & Ranches

Find Land For Sale

Advertisement

Smith County Land, Farms, & Ranches


There are 256 properties that meet your search criteria.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Acres: 525.36
$1,754,695
Kilgore, Texas
Acres: 711
$4,995,000
Mineola, Texas
Acres: 153.33
$424,900
Troup, Texas
Acres: 9.72
$759,000
Bullard, Texas
Acres: 0.19
$155,500
Winona, Texas
Acres: 0.46
$1,745
Whitehouse, Texas
Acres: 70
$500,000
Lindale, Texas
Acres: 203.66
$1,650,000
Whitehouse, Texas
Acres: 3.75
$138,000
Whitehouse, Texas
Acres: 89.17
$759,500
Tyler, Texas
Acres: 158.39
$875,000
Lindale, Texas
Acres: 0.58
$151,588
Flint, Texas
Acreage
Acres: 0.71
$535,500
Tyler, Texas
Acres: 168
$1,850,000
Winona, Texas
Acres: 64.91
$1,690,000
Tyler, Texas
Acres: 98.31
$383,409
Lindale, Texas
Acres: 222.76
$1,559,320
Tyler, Texas
Acres: 205.24
$684,000
Tyler, Texas
Acres: 0.18
$265,000
Flint, Texas
Acres: 210.19
$2,295,000
Tyler, Texas
Acres: 0.74
$400,000
Tyler, Texas
Acres: 1.8
$329,000
Whitehouse, Texas
Acres: 11.99
$229,000
Tyler, Texas
Acres: 6.92
$70,000
Tyler, Texas
Acres: 17
$250,000
Tyler, Texas
Acres: 54.46
$795,000
Tyler, Texas
Acreage w/House
Acres: 78.45
$1,200,000
Lindale, Texas
 

There are 256 properties that meet your search criteria.
1 2 3 4 5 6 7 8 9